مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

اعضا هیات مدیره شرکت :

1- حسین فلاح مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره-نماینده شرکت ارفع سازان

2- جابر ابوالهادی رییس هیات مدیره-نماینده شرکت صنایع مس افق کرمان

3-میثم میهن خواه عضو هیات مدیره -نمایده شرکت همگامان مس

4- حسین فرهادی- نماینده حقیقی

5- احمد ناد علیخانی- نماینده حقیقی 

رزومه کاری مدیر عامل شرکت راهوار مس 

رزومه