1399/04/11

مشمول بر 227دستکاه مینی بوس و اتوبوس

نقلیه ی نیمه سنگین این شرکت دارای 74 دستگاه اتوبوس و 153 دستگاه مینی بوس می باشد که وظیفه ی سرویس دهی در منطقه ی معدنی و صنعتی مس سرچشمه به کارکنان و پرسنل مشغول به کار آن حوزه را دارد. همچنین سرویس دهی به مدارس شهر مس، رفسنجان و پاریز و حتی سرویس های سیاحتی، زیارتی و خانوادگی پرسنل شرکت ملی صنایع مس ایران را عهده دار می باشد.

مراکز اصلی سرویس دهی در دو نقطه ی مجمتع مس (کارخانه) و شهر مس ( ترمینال شهرک) به صور ت 24 ساعته فعال می باشند. شایان ذکر است که سرویس دهی پرسنل در سه شیف کاری به صورت روزانه ( ایام تعطیل و غیر تعطیل) انجام می شود.

این شرکت جهت بالا بردن کیفیت خدمات  سعی کرده است از بهترین ناوگان نقلیه در حوزه نیمه سنگین استفاده نماید، همچین کارشناسان فنی این شرکت به صورت ادواری به بازدید خودرو ها به لحاظ بررسی ایمنی ناوگان و رعایت دستور العمل ها و مقررات راهنمایی و رانندگی می پردازند.