1399/09/18

آگهی مزايده عمومی شرکت راهوار مس

شركت حمل و نقل مسافربري راهوار مس به شماره ثبت 961 در نظر دارد بر اساس مصوبه مجمع عمومی و هئیت مدیره نسبت به فروش 15 قطعه زمین تفکیک شده ملکی (تجاری ، مسکونی )و دارای سند تک برگ ثبتی بصورت بلوکی ( یکجا ) با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به بالاترین نرخ نسبت به قیمت پایه  اعلام شده به فروش برساند ، متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از املاک همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ 99/09/22 لغایت 99/10/08 با آقای یزدانپناه به شماره تلفن 09136525975 و یا دفتر مرکزی شرکت به شماره 03434311135  تماس حاصل نمایند .