1399/11/29

آگهی مزايده عمومی(نوبت دوم) شرکت راهوار مس

شركت حمل و نقل مسافربري راهوار مس به شماره ثبت 961 در نظر دارد بر اساس مصوبه مجمع عمومی و هئیت مدیره نسبت به فروش 15 قطعه زمین تفکیک شده ملکی (تجاری ، مسکونی)و دارای سند تک برگ ثبتی بصورت بلوکی (یکجا) با مشخصات و شرایط ذیل واقع در کرمان از طریق مزایده عمومی به بالاترین نرخ نسبت به قیمت پایه  اعلام شده به فروش برساند، متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از املاک همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ 99/11/29 لغایت 99/12/16 با آقای یزدانپناه به شماره تلفن 09136525975 و یا دفتر مرکزی شرکت به شماره 03434311135  تماس حاصل نمایند.

 
آگهی مزایده راهوار مس